Szukaj
Close this search box.

Walne Zgromadzenie Członków i jubileusz 15-lecia RBF

Walne Zgromadzenie Członków i jubileusz 15-lecia RBF

Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków RBF reprezentanci firm zrzeszonych w Forum Kolejowym – Railway Business Forum zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności związku w 2014 roku i dyskutowali nad priorytetami aktywności RBF w przyszłości.

Zdjęcia: Jacek Wnukowski (RBF)

Pozytywnie oceniono zarówno wyniki prac merytorycznych (np. wydanych raportów, organizacji konferencji i spotkań), jak i działań promocyjnych na rzecz transportu szynowego, przemysłu okołokolejowego i członków RBF. Ta ocena znalazła wyraz w uchwałach zatwierdzających sprawozdania i prace władz związku. Podjęto także ważną uchwałę zmieniająca zapisy w Statucie RBF.
Dotyczyła ona stworzenia możliwości występowania RBF w imieniu zainteresowanych członków w sporach przed organami administracji publicznej oraz wnoszenie skarg i/lub udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

Tego samego dnia członkowie RBF oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu nad Wisłą zorganizowanym z okazji 15-lecia Railway Business Forum.

 

Podczas spotkania przewodniczący zarządu RBF Adrian Furgalski podziękował wszystkim członkom za ich wieloletnie zaangażowanie w procesy restrukturyzacji sektora kolejowego i zapowiedział, ze związek będzie koncentrował się w najbliższej przyszłości na rozwiązywaniu konkretnych, ścisłe sprecyzowanych problemów oraz na integracji środowiska przemysłu kolejowego.

Gratulacje za 15 lat pracy RBF na rzecz rozwoju kolei złożyli m.in: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i szef sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan.

Motywem przewodnim spotkania (pod nazwą „Rejs 15-lecia RBF”) , które uświetnił występ Stanisława Tyma, był „kultowy” film „Rejs” Marka Piwowskiego z 1970 roku.

 

Więcej zdjęć: https://www.flickr.com/photos/128032736@N02/albums/72157652724601613/page1

Zdjęcia: Michał Szymajda (Rynek Kolejowy)

Facebook
Twitter
LinkedIn