Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w ramach konsultacji projektu Rozporzadzenia MIB o wypadkach

RBF wystosował pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie projektu Rozporzadzenia MIB w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. Uwagi Biura RBF zostały wzbogacone o uwagi nadesłane przez członków RBF (DB Schenker, LHS, JSK, Koleje Wielkopolskie, JSK, ŁKA). Ustawa o transporcie kolejowym, a konkretnie zmiana tej ustawy z 25 wrzesnia 2015 r. (wchodząca w życie od marca 2016) spowodowała, że utraciło moc Rozporządzenie z 2007 roku w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych. Rozporządzenie to musi być pilnie zastąpione nowym rozporządzeniem, nad którym aktualnie pracuje MIB. Do projektu Rozporządzenia zgłoszono wiele uwag. W głównej mierze wątpliwości dotyczą procedur postępowania związanych z powoływaniem komisji wypadkowych, sposobów zgłaszania wypadków i dalszego postępowania. Z wrócono uwage także na kilka błędnie użytych określeń i odwołań. Najważniejszym jednak problemem jest kwestia tworzenia komisji i procedowania w przypadku bocznic kolejowych (dla bocznic wprowadzono w Ustawie obowiązek raportowania o zadarzeniach kolejowych i prowadzenia badania tych zdarzeń). Obawy budzi praktyczna możliwość skutecznego działania przepisów rozporządzenia szczególnie w przypadku niewielkich bocznic nie dysponujących możliwościami organizacyjnymi, aby wykonać obowiązki narzucone przez zapisy Rozporządzenia. Mamy nadzieję, że uwagi w ramach konsultacji projektów aktów prawnych nadsyłane przez organizacje środowiskowe pomogą MIB w przygotowaniu optymalnych zapisów łączących wymagania z praktyką działania przedsiębiostw kolejowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn