Szukaj
Close this search box.

RBF zgłasza liczne uwagi do nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Forum Kolejowe – Railway Business Forum przekazało w ramach konsultacji projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym 85 stron uwag. Zdaniem największej organizacji zrzeszającej pracodawców branzy transportu szynowego, inicjatywa ustawodawcza jest słuszna, ale niektóre zapisy wymagają doprecyzowania. Forum proponuje m.in. zachować faktycznie praktykowaną możliwość zlecania przez zarządcę innym podmiotom nie tylko utrzymywania, ale także udostępniania dróg kolejowych i prowadzenia ruchu kolejowego oraz dopuścić stosowanie przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych, na które zarządca posiada świadectwo bezpieczeństwa. Forum Kolejowe RBF uważa za trafne i potrzebne zmiany polegające na wzmocnieniu niezależności kierownictwa UTK. – Nowelizacja realizuje wytyczne dyrektywy europejskiej w sprawie bezpieczeństwa kolei w zakresie funkcjonowania niezależnego organu zajmującego się tą tematyką – podkreślił Adrian Furgalski, przewodniczący zarządu RBF. Forum zaznacza też, że rozumie konieczność dostosowania prawa do dyrektyw UE, ale warto byłoby wynegocjować przedłużenie czasu na implementację przepisów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć udostępniania infrastruktury i naliczania za to opłat. Ministerstwo zapowiada też wzmocnienie niezależności prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ministerstwo oczekiwało na wnioski i uwagi przez dwa tygodnie od czasu doręczenia zawiadomienia o prowadzeniu konsultacji publicznych. Jedne z najbardziej obszernych i szczegółowych opracowań przekazało Forum Kolejowe – Railway Business Forum.

RBF podkreśla na wstępie, że celowe jest opracowanie nowej ustawy i uporządkowanie jej zakresu. Forum zaznacza też, że rozumie konieczność dostosowania prawa do dyrektyw UE, ale ponieważ np. w Niemczech wciąż dyskutuje się nad skutkami przyjętych przez europejski parlament rozwiązań, warto byłoby wynegocjować przedłużenie czasu na implementację przepisów.

Forum proponuje również zachować faktycznie praktykowaną możliwość zlecania przez zarządcę innym podmiotom nie tylko utrzymywania, ale także udostępniania dróg kolejowych i prowadzenia ruchu kolejowego oraz dopuścić stosowanie przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych, na które zarządca posiada świadectwo bezpieczeństwa.

Zdaniem organizacji zrzeszającej pracodawców, nieczytelna jest w projekcie pozycja bocznic kolejowych, a co za tym idzie regulacje i wymogi, do jakich właściciele, zarządcy i użytkownicy bocznic muszą się stosować.

Forum Kolejowe RBF uważa za trafne i potrzebne zmiany polegające na wzmocnieniu niezależności kierownictwa UTK. – Nowelizacja realizuje wytyczne dyrektywy europejskiej w sprawie bezpieczeństwa kolei w zakresie funkcjonowania niezależnego organu zajmującego się tą tematyką – chwali Adrian Furgalski, przewodniczący RBF. Zgodnie z projektem, nadzór nad UTK przechodzi w kompetencje Premiera, wprowadzona zostaje zasada 5-letniej kadencyjności z ograniczoną możliwością odwołania w jej trakcie oraz zakazem wielokrotnego pełnienia funkcji, co jest standardem wzmacniającym ową niezależność.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn