Szukaj
Close this search box.

Sukces interwencji RBF – ulga intermodalna będzie obowiązywała

W efekcie szybkiej interwencji organizacji zrzeszających przedstawicieli biznesu kolejowego, w tym RBF, IGTL, ZNPK i ProKolej ulga intermodalna będzie obowiązywała przez kolejny rok. PKP PLK poinformowały również, że uzupełniona została pula środków, która wyczerpała się już w listopadzie 2016 roku. Dzięki temu przewoźnicy kolejowi będą mogli liczyć na wypłatę dofinansowania także za grudzień. Niestety, na 2017 rok przewidziano podobną wysokość puli na ulgę, co może prowadzić do ponownej sytuacji przedwczesnego wyczerpania się środków.

Ulga intermodalna wypłacana jest przewoźnikom towarowym od 2014 roku. Mówią o tym zapisy „Umowy o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2017 r.” zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa) a PKP PLK. Umowa poprzednio obowiązywała do końca 2016 roku, teraz jej ważność przedłużono do końca 2017 roku. W formie aneksów wprowadzane są do niej zapisy odnośnie zapewnienia środków finansowych na udzielenie ulgi intermodalnej w kolejnych latach.

– Szybka i pozytywna reakcja zarówno PKP PLK jak i ministerstwa pokazuje jak ważna jest współpraca wszystkich organizacji kolejowych i ich zdecydowane, jednolite stanowisko. Załatwiony został problem roku ubiegłego, ale wysokość dotacji na rok bieżący pokazuje, że ten problem może powrócić. Ważny jest zatem z jednej strony monitoring wykorzystania ulgi i zdecydowanie wcześniejsze ostrzeganie o wyczerpywaniu się puli środków, tak, aby nie zaskakiwać nagle rynku, natomiast docelowo potrzebne jest wypracowanie rozwiązania, które wysokość środków na dany rok powiąże z prognozowanym wzrostem przewozów intermodalnych – mówi Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i przewodniczący Railway Business Forum.

Facebook
Twitter
LinkedIn