Szukaj
Close this search box.

Seminarium: Udostępnianie sieci kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Seminarium: Udostępnianie sieci kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

27 lipca odbyło się seminarium podejmujące tematykę zmian w Ustawie o transporcie kolejowym odnośnie obiektów kolejowej infrastruktury usługowej, wchodzących w życie od 9 grudnia 2017 r. Railway Business Forum przygotował część merytoryczną seminarium.

Nowelizacja Ustawy z 16 listopada 2016 r. wprowadza rozwiązania zmieniające w dużym stopniu warunki dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników. W przeciwieństwie do procedury uzyskiwania dostępu do sieci dla ruchu pociągów i manewrów, która jest ogólnie znana, w przypadku nowych uregulowań mamy do czynienia z problematyką zupełnie nowej kategorii budowli i urządzeń. Chodzi o obiekty infrastruktury usługowej, czyli np. stacje kolejowe, terminale, stacje paliw, tory postojowe, punkty zaplecza technicznego itd. Od grudnia 2017 r. wszyscy przewoźnicy będą mieli zagwarantowany dostęp do tych miejsc na zasadach niedyskryminacyjnych, jednak wciąż pojawia się sporo znaków zapytania odnośnie szczegółów prawnych i technicznych nowej sytuacji prawnej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dla przewoźników kolejowych korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej jest elementem krytycznym dla organizacji procesu przewozowego.

Zagadnienia podjęte podczas szkolenia:

• Istota zmian w Ustawie o transporcie kolejowym odnośnie obiektów infrastruktury usługowej,
• Porównanie stanu obecnego i obowiązującego od 9 grudnia 2017 r.
• Charakterystyka obiektów oraz dróg kolejowych prowadzących do tych obiektów,
• Statut i regulamin obiektu,
• Operatorzy obiektów,
• Zawieranie umów o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej i świadczenie usług,
• Zasady udostępniania obiektów,
• Wnioski o dostęp,
• Odmowa dostępu,
• Istotne postanowienia umów związanych z dostępem do obiektu oraz świadczonymi w obiekcie usługami,
• Opłaty za dostęp.9

Facebook
Twitter
LinkedIn