Biała Księga. Bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe

Railway Business Forum przygotował kompleksowy, a zarazem przystępny opis problematyki bezpieczeństwa na polskiej kolei. Dokument „ Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe” można pobrać bezpłatnie. Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) publikuje od roku 2010 tzw. Białe Księgi dotyczące wybranych problemów polskiego kolejnictwa. Począwszy od dokumentu obejmującego całość systemu kolejowego (Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa z 2010 r. i jej znowelizowana wersja „Kolej na działania” z 2013 r.) przez analizy wybranych obszarów (np. energetyka, informatyka, osoby niepełnosprawne, przewozy towarowe, itp.) białe księgi prezentują diagnozę stanu aktualnego i rekomendacje rozwojowe. Ostatnią pozycją z tego zakresu jest właśnie ukończona „Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe”. Tematyka bezpieczeństwa kolejowego jest niezwykle rozległa i interdyscyplinarna, bowiem, po pierwsze, dotyczy niemal każdego elementu aktywności kolejowej a po drugie odnosi się do różnego rodzaju regulacji, systemów i procedur wymagających eksperckich kompetencji. Celem „Białej Księgi – bezpieczeństwo kolejowe” jest opis problematyki w sposób przystępny, skupiając się na wybranych zagadnieniach zdaniem autorów najbardziej krytycznych dla poprawy stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce.

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres e-mail.

Email *