Szukaj
Close this search box.

Powstała koalicja: “Chcemy uczciwego budownictwa”

Railway Business Forum przystąpiło do koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Jej celem jest walka z patologiami w budownictwie, której ofiarą padają uczciwi przedsiębiorcy. Patronat nad inicjatywą przyjęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
– Strony są zainteresowane podjęciem współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”, której celem jest walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie. Ich ofiarą padają bowiem uczciwi przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz konsumenci. Swoimi działaniami koalicja „Chcemy uczciwego budownictwa” dąży do wywołania publicznej dyskusji na ten temat, czego efektem będą m.in. propozycje zmian prawnych oraz kształtowanie postaw uczestników rynku budowlanego – czytamy w preambule listu intencyjnego o współpracy. Jego uroczyste podpisanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja w Warszawie. Towarzyszyła mu organizowana w ramach przedsięwzięcia konferencja „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”.

Obecny podczas wydarzenia wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit odwołał się do okresu lat 2012-2013, kiedy to – jak mówił – na oczach całej Polski bankrutowali przedsiębiorcy, którzy zaufali inwestorom, w tym największemu – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oraz generalnym wykonawcom, przez których byli wynajmowani do poszczególnych prac. – To doświadczenie jest w nas bardzo głęboko, dlatego będziemy wspierać każdą inicjatywę, która jest skierowana na to, by taka sytuacja się nie powtórzyła – zadeklarował wiceminister.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest serwis Muratorplus. Wśród działań, podejmowanych w ramach inicjatywy „Chcemy uczciwego budownictwa” będą m.in. konferencje oraz publikacje pokazując przejawy patologii na rynku budowlanym, ale przede wszystkim upowszechniające dobre wzorce oraz sposoby na walkę z nieuczciwością. Podczas poniedziałkowego spotkania podkreślano znaczenie uczciwości obu stron postępowania przetargowego – tak inwestora, jak i wykonawcy. Zaznaczono także, że na jakość zamówień publicznych zasadniczy wpływ ma nie tyle prawo, co praktyka.

Najbliższe wydarzenie będzie poświęcone zatorom płatniczym w branży budowalnej.

Do koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa” przystąpili: Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Polska Federacja Budownictwa, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Inicjatywę wsparły również: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Railway Business Forum, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń oraz Związek Polskie Okna i Drzwi. Do koalicji przyłączyły się także ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz redakcje branżowe: Inżynier Budownictwa, Materiały budowlane, Muratorplus.pl oraz RynekInfratsruktury.pl.

Inicjatywa ma charakter nieformalny i jest otwarta na nowych członków.

Facebook
Twitter
LinkedIn