Szukaj
Close this search box.

Nowe projekty rozporzadzeń MI

W sierpniu 2022 Ministerstwo Infrastruktury przygotowało całą serię projektów nowych Rozporzadzeń Ministra Infrastruktury względnie Rozporządzeń zmieniających już istniejące. Były to m.in. projekty dotyczące egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, w sprawie świadectwa maszynisty, w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności.

Przedsiębiorstwa kolejowe, głównie przewoźnicy towarowi i pasażerscy, których przede wszystkim dotyczy tematyka projektów, zgłosili w ramach konsultacji społecznych (także poprzez wystapienia RBF) swoje uwagi. Jednak trzeba przyznać, że uwag tych nie było wiele, co świadczy o tym, iż Ministerstwo w ramach tych projektów uwzględniło wcześniej zgłaszane postulaty środowiska kolejowego i zmiany zostały przyjete pozytywnie.

Facebook
Twitter
LinkedIn