Szukaj
Close this search box.

Nowe projekty rozporzadzeń MI

W sierpniu 2022 Ministerstwo Infrastruktury przygotowało całą serię projektów nowych Rozporzadzeń Ministra Infrastruktury względnie Rozporządzeń zmieniających już istniejące. Były to m.in. projekty dotyczące egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, w sprawie świadectwa maszynisty, w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w sprawie ogólnych […]