Szukaj
Close this search box.

Nowa publikacja RBF – Biała Księga Bezpieczeństwo kolejowe -podejście systemowe 2016-2019

Od 2010 roku RBF publikuje raporty wydawane w serii Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa. W tej serii od 2010 roku opracowano kilkanaście tego typu publikacji m.in. dotyczących przewozów towarowych, pasażerskich, problemów osób niepełnosprawnych, konkurencji, oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji. W 2016 roku powstała Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe. Obecnie po upływie ponad 2 lat od tego wydania, w ramach polskiego systemu kolejowego zaszło wiele zmian wynikających z nowych regulacji UE i krajowych, w szczególności nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym. Z tej przyczyny opracowana została druga, poprawiona i zaktualizowana wersja BK Bezpieczeństwo – podejście systemowe 2016-2019, wzbogacona dodatkowo o wcześniej nie uwzględnione zagadnienia.
“Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe 2016-2019” stanowi zbiór informacji, analizę problemów oraz rekomendacje działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa.
Temat bezpieczeństwa kolejowego ma w Polsce dosyć bogaty dorobek piśmienniczy, niemniej większość publikacji ma charakter naukowy i koncentruje się na wybranych elementach bądź prezentuje zagadnienia pod kątem określonego punktu widzenia.
Biała Księga niema charakteru akademickiego, jest raczej kompleksowym zbiorem informacji, w miarę możliwości prezentowanych przystępnym językiem przez co odwołuje się do jak najszerszego grona zainteresowanych czytelników.
W tym dokumencie stanowiącym pewne kompendium wiedzy, można znaleźć zarówno wskazówki stosowania rożnych narzędzi (jak np.opis wspólnych metod bezpieczeństwa), dane statystyczne jak i analizę najważniejszych zagrożeń.
“Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe” jest dostępna w formacie pdf pod adresem : BiaŁa Księga Bezpieczeństwo kolejowe 2016..2019

Facebook
Twitter
LinkedIn