Szukaj
Close this search box.

Kontynuacja transportowego Raportu Polska-Ukraina

RBF i ZDG TOR  opublikowały  kolejna część  opracowania  na temat powojennych potrzeb transportowych Ukrainy oraz  udziału naszego kraju w odbudowie i modernizacji pasażerskich i towarowych przewozów w kierunkach  Wschód-Zachód-Wschód.  W najnowym raporcie czytamy :

Odbudowa Ukrainy i integracja ze strukturami unijnymi nie może być odkładana na czas, kiedy działania wojenne zupełnie ustaną. Oba procesy będą trwać wiele lat, a przygotowanie pod nie fundamentów jest zadaniem pilnym. I dla Polski, i dla Ukrainy zacieśnianie współpracy jest nie tylko kosztowym zadaniem, ale i dużą szansą na zwiększenie politycznej i gospodarczej roli regionu, czego zwieńczeniem powinna być akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Integracja nie jest możliwa bez odpowiedniej polityki transportowej, pokonywania barier technicznych i biurokratycznych hamujących rozwój przewozów towarowych i pasażerskich oraz inwestycji w infrastrukturę transportową. Realizacja tych zadań pozwoli uwolnić potencjał polsko-ukraińskiej współpracy na niwie gospodarczej, politycznej i wojskowej. Niniejszy raport ocenia stan relacji transportowych między Polską a Ukrainą, identyfikuje najważniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury transportowej. Publikacja jest kontynuacją raportu „Polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Stan obecny, potencjał, wyzwania”, wydanego w 2022 r.

Pełny tekst  Raportu mozna  przeczytać tutaj: Polsko-ukrainskie-relacje-transportowe_2023

Facebook
Twitter
LinkedIn