Szukaj
Close this search box.

Fodrum Dialogu Technicznego CPK

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Lasek zaprosił  na pierwsze spotkanie w ramach „Forum dialogu technicznego CPK –komponent kolejowy” przedstawicieli instytucji kolejowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń i związków pracodawców.  W zaproszeniu zaznaczono, że konieczne jest podjęcie na możliwie najwcześniejszym etapie stałego, merytorycznego i szczegółowego dialogu z przemysłem i wykonawcami oraz instytutami badawczymi. Dlatego zaproponowano utworzenie platformy współpracy w postaci Forum Dialogu Technicznego CPK z udziałem organizacji
branżowych zrzeszających przedsiębiorców, instytucji świata nauki oraz instytucje rządowe.

Przedstawione  tematy  do dyskusji obejmują :

 • standardy i wymogi techniczne oraz kwestie budowania kompetencji
  polskiego przemysłu i wykonawstwa oraz sektora nauki i innowacji,
 • określenie realnych i umiejscowionych w czasie potrzeb wynikających
  z wieloletniego planu inwestycyjnego, w tym m.in. w zakresie produkcji
  materiałów i urządzeń, logistyki, wykonawstwa i na tym tle ocena
  dostępnego i możliwego do zbudowania potencjału polskiej branży
  wykonawstwa inwestycji,
 • warunki kontraktowe i organizacja zamówień w kontekście usuwania
  ewentualnych barier dla polskich firm.

Inauguracyjne spotkanie tego gremium odbyło się dziś 15 kwietnia 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalneje się o godzinie 12:00.

RBF reprezentowali Adrian Furgalski i Krzysztof Niemiec.

Facebook
Twitter
LinkedIn