Szukaj
Close this search box.

Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe- podejście systemowe

Railway Business Forum przygotował kompleksowy, a zarazem przystępny opis problematyki bezpieczeństwa na polskiej kolei. Dokument „ Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe” można pobrać bezpłatnie.
Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) publikuje od roku 2010 tzw. Białe Księgi dotyczące wybranych problemów polskiego kolejnictwa. Począwszy od dokumentu obejmującego całość systemu kolejowego (Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa z 2010 r. i jej znowelizowana wersja „Kolej na działania” z 2013 r.) przez analizy wybranych obszarów (np. energetyka, informatyka, osoby niepełnosprawne, przewozy towarowe, itp.) białe księgi prezentują diagnozę stanu aktualnego i rekomendacje rozwojowe.
Ostatnią pozycją z tego zakresu jest właśnie ukończona „Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe”. Tematyka bezpieczeństwa kolejowego jest niezwykle rozległa i interdyscyplinarna, bowiem, po pierwsze, dotyczy niemal każdego elementu aktywności kolejowej a po drugie odnosi się do różnego rodzaju regulacji, systemów i procedur wymagających eksperckich kompetencji. Celem „Białej Księgi – bezpieczeństwo kolejowe” jest opis problematyki w sposób przystępny, skupiając się na wybranych zagadnieniach zdaniem autorów najbardziej krytycznych dla poprawy stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce.

Jak czytamy we wstępie do „Białej Księgi – bezpieczeństwo kolejowe”, jest ona kierowana do jak najszerszego grona odbiorców, którzy interesują się tematyką transportu szynowego. Przede wszystkim jednak grupę, do której adresowane jest to opracowanie, stanowią przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, resortu transportu, przedsiębiorstw i instytucji związanych z koleją oraz osoby na co dzień zajmujące się zawodowo bezpieczeństwem w kolejnictwie. Opracowanie może stanowić pomoc dla pracowników pionu bezpieczeństwa kolejowego, pełnomocników ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów utrzymania oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolejowe, w szczególności kierownictwo przedsiębiorstw kolejowych. Autorzy zaznaczają też, że ze względu na ogromną skalę zagadnienia „Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe” jest dokumentem otwartym – podstawą do dalszych dyskusji i wniosków. Opracowanie jest jak zwykle przy tego typu pracach RBF dostępne powszechnie i bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych Czytelników.

– Bardzo zachęcam Państwa do lektury „Białej Księgi – bezpieczeństwo kolejowe” przygotowanej przez zespół redakcyjny z inicjatywy i staraniem RBF. Nie trzeba nikogo przekonywać, że bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów funkcjonowania kolei i wszelkie działania mające na celu jego poprawę są cenne – także prace popularyzatorskie i porządkujące dostępne informacje. Będziemy starali się kontynuować działania związane z Białymi Księgami – najbliższa nowa pozycja planowana jest na październikowy Kongres Kolejowy. Będzie to Biała Księga poświęcona przewozom pasażerskim – mówi Adrian Furgalski, przewodniczący zarządu RBF.

Poniżej znajduje się link do pobrania “Białej Księgi – bezpieczeństwo kolejowe”.

Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe (pobierz)

Facebook
Twitter
LinkedIn