Targi TRAKO 2023

Prrzedstawiciele  RBF   uczestniczyli w targach TRAKO 2023.   Niemal wszyscy członkowie  związku  byli obecni na  tej, organizowanej co dwa lata,  największej  dla sektora transportu szynowego w Polsce imprezie. Wiekszość  członków miało  własne stoiska targowe.  Program  targów obejmował także kilkadziesiat  wydarzeń towarzyszących –  konferencji, seminariów, debat, prezentacji i pokazów. Od blisko 30 lat   Miedzynarodowe  Targi  Kolejowe TRAKO  […]

HOOGELLS

Kancelaria Hoogells jest wiodącym doradcą prawnym w obszarze budownictwa i infrastruktury pod kątem kompleksowego doradztwa prawnego i biznesowego. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie inwestycji, on momentu analizy dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem oceny ryzyk, poprzez etap ofertowania, Krajową Izbę Odwoławczą a następnie przez wszystkie formalnoprawne działania podczas realizacji inwestycji (zmiany umów, roboty dodatkowe, wydłużenie czasu […]

Uwagi w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

RBF w ramach konsultacji społecznych po zebraniu informacji od członków związku  przygotował zestaw  uwag do projektu Ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z 28 lipca 2023 r.)  Celem tej regulacji było uproszczenie formalności przy składaniu ofert  w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz  wystandaryzowanie, poprzez certyfikację,  wymogów  proceduralnych i […]

MW RAIL

Działalność MW Rail koncentruje się przede wszystkim na oferowaniu wynajmu, leasingu i sprzedazy  wagonów towarowych przewoźnikom na rynku polskim i europejskim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Dabne teleadresowe

Dramatyczny apel w sprawie waloryzacji

Opóżniona i niedostateczna waloryzacja kontraktów  w zakresie  inwestycji kolejowych   przy braku nowych umów może spowodować fatalne  konsekwencje dla  branży infrastruktury kolejowej. Istnieje poważne ryzyko nieukończenia inwestycji, co może stanowić zagrożenie dla rozliczenia zaangażowanych środków unijnych. Wzrost kosztów pracy i materiałów  oraz nieprzewidywalna dalsza perspektywa realizacji kontraktów mogą zakończyć się  masową redukcją zasobów  firm wykonawczych i […]

FONON sp. z o.o.

Nasza działalność oparta jest na profesjonalnej i kompleksowej realizacji usług na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Koncentrujemy się na rynku infrastrukturalnym i kolejowym. Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonawstwie robót, sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu usług utrzymania sieci. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa +48 22 50 58 101 kontakt@fonon.com.pl Dabne teleadresowe

KOMUNIKATOR sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem konsultantów specjalizujących się w doradztwie komunikacyjnym dla firm oraz instytucji działających na rynku kolejowym, infrastrukturalnym oraz transportu publicznego. Do naszych przewag należy dobre rozumienie potrzeb klientów oraz bezpośrednie dotarcie do branżowych liderów opinii. Na stałe współpracujemy z ekspertami Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. W naszym zespole łączymy doświadczenia z pracy w mediach, wiodących sieciowych […]

SP TECH SOLUTIONS

Kolejowa logistyka przyszłosci. Projektujemy i wdrażamy narzędzia dla transportu kolejowego oparte na innowacji technologicznej. Do swoich działań wykorzystujemy zarówno osiągnięcia naukowe jak i współczesne technologie informatyczne. SP TECH SOLUTIONS Sp. z o.o.ul. Dąbrowskiego 687-100 ToruńBiuro: 56 652 27 33 www.sptech.pl Dabne teleadresowe

Kontynuacja transportowego Raportu Polska-Ukraina

RBF i ZDG TOR  opublikowały  kolejna część  opracowania  na temat powojennych potrzeb transportowych Ukrainy oraz  udziału naszego kraju w odbudowie i modernizacji pasażerskich i towarowych przewozów w kierunkach  Wschód-Zachód-Wschód.  W najnowym raporcie czytamy : Odbudowa Ukrainy i integracja ze strukturami unijnymi nie może być odkładana na czas, kiedy działania wojenne zupełnie ustaną. Oba procesy będą […]

RAPORT RBF we współpracy z ZDG TOR “Zamówienia publiczne w UE”

RBF  wraz z ZDG TOR  przygotowały specjalistyczny raport branżowy  “Zamówienia publiczne w branży infrastrukturalnej w krajach Unii Europejskiej – dobre rozwiązania i przykłady dla Polski”. Raport, przedstawia wybrane rozwiązania prawne i praktyczne, przyjęte w Łotwie, Słowacji i Czechach, wpływające na dostępność i otwartość rynków zamówień publicznych tych państw dla wykonawców, w szczególności z tych państw […]