Stanowisko RBF w sprawie pomocy dla sektorów energochłonnych

25-11-2022 RBF przesłał do Ministra Rozwoju i Technologii stanowisko w sprawie koncepcji programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Niestety w tej koncepcji, zakładającej wsparcie państwa w trudnej sytuacji  wysokich cen energii, zabrakło miejsca dla przewoźników kolejowych. Wśród  numerów PKD  dla  sektorów które miałaby objąć regulacja  […]

KONGRES KOLEJOWY 2022

17 listopada 2022 Tegoroczna,  dwunasta edycja  największej tego typu konferencji  kolejowej w Polsce  miała miejsce dziś w salach  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od samego początku  RBF  aktywnie uczestniczy  w  przygotowaniach do Kogresu  udzielając  patronatu i angażując się w  działania merytoryczne. W tym roku   najwazniejsza dla nas tematyka  Kongresu związana była z Ukrainą, a konkretnie  […]

RAPORT RBF i Zdg Tor o relacjach kolejowych Polska-Ukraina

Raport: Polsko-ukraińskie relacje kolejowe – stan obecny, potencjał, wyzwania   Rosyjska napaść na naszego wschodniego sąsiada diametralnie zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarczą. I choć wojna zachwiała poczuciem bezpieczeństwa całych społeczeństw i branż, sprawiła również, że rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat wspólnej przyszłości Polski i Ukrainy – także w ujęciu transportowym. W warunkach wojennych kolej pokazała, że […]

LTG Cargo Polska sp. z o.o.

“LTG Cargo Polska Sp. z o.o. w 100 proc. należy do litewskiego operatora transportu kolejowego AB „LTG Cargo“, który jest częścią największej w krajach bałtyckich grupy kolejowej AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) i zajmuje 10 miejsce pod względem wolumenu transportu ładunków w Unii Europejskiej (UE) Jesteśmy bliżej naszych klientów, dzięki czemu szybciej reagujemy na zmiany na […]

Sukces Arriva RP

Umowa na przewozy kolejowe w kujawsko-pomorskim podpisana! Pociągi Arriva przez najbliższe osiem lat będą wozić mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. To wynik zakończonego postępowania przetargowego. Władze samorządowe regionu i Arriva RP podpisali umowę. To bardzo dobra informacja dla województwa, pasażerów i pracowników przewoźnika oraz ważny impuls dla rozwoju spółki.  Arriva RP została wybrana na kolejne 8 lat […]

TOR CERTYFIKACJE

Tor Certyfikacje  świadczy usługi eksperckie i profesjonalne w zakresie: – ocena znaczenia w systemach, podsystemach i składnikach interoperacyjności systemu kolejowego – realizacja i wsparcie procesów zarządzania ryzykiem w systemie kolejowym – opracowywanie dokumentów bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych – uzyskiwanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa – uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury […]

Ciech Cargo

CIECH Cargo (dawniej Transoda) to przedsiębiorstwo transportowe z Inowrocławia, które powstało w maju 2000 roku. Początkowo skupiało się na transporcie sody, obecnie oferta obejmuje przewozy towarowe np. węgla, kruszyw, oraz materiałów niebezpiecznych. Spółka świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Wszystkie przewozy realizowane są na podstawie własnej licencji. Dane teleadresowe:ul. Fabryczna 488-101 Inowrocławtel. […]

MGGP S.A.

MGGP S.A. to firma,  która godnie i skutecznie rozwija, i promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. MGGP powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i jest największą ze spółek Grupy MGGP.MGGP zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich […]

Compremum S.A.

Grupa  Compremum S.A. poprzez swoje  przedsiebiorstwa jest obecna  także na rynku związanym z sektorem kolejnictwa. Nowy segment, obsługiwany przez POZBUD S.A. we współpracy z Partnerem Strategicznym. Do głównych zadań należą: naprawa i modernizacja wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych oraz cystern na paliwa płynne. serwis i przeglądy taboru kolejowego na poziomie P3, P4 i P5 remonty […]

ZUE S.A.

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym. Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz…