Kolejne  ważne  wspólne stanowisko  organizacji kolejowych

Kolejne ważne wspólne stanowisko organizacji kolejowych

Organizacje branżowe wspierające rozwój transportu kolejowego:  Forum Kolejowe – Railway Business Forum;  Fundacja ProKolej,  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego;  Klaster „Forum na Rzesz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” ;  Związek Niezależnych Przewoźników...
Apel RBF o jak najszybsze prace nad  tarczą

Apel RBF o jak najszybsze prace nad tarczą

Przewodniczący zarządu RBF  wystapił  do marszałka Senatu o  jak najszybsze procedowanie nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ten projekt zawiera  wiele  rozwiązań postulowanych...
Stałe konsultacje z MI w dobie pandemii

Stałe konsultacje z MI w dobie pandemii

Zgodnie z deklaracjami,  Ministerstwo Infrastruktury  jest otwarte na  wszelkie postulaty i uwagi płynące ze środowiska kolejowego, głównie za pośrednictwem  branżowych organizacji  społecznych.   Jeśli to możliwe wspólnie  albo  indywidualnie  organizacje  te...