Szukaj
Close this search box.

Program wdrażania TSI “STEROWANIE”

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt  Krajowego Planu Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”, sporządzonego zgodnie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (UE) 2016/919 (Dz. Urz. UE L 222 z 08.09.2023, str. 380). […]

Spotkanie członków IGTL i RBF z władzami

Ważne spotkanie władz i przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych 15 maja 2024 r. odbyło się zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum spotkanie branży z przedstawicielami ministerstw i spółek kolejowych. Na spotkaniu obecni byli ministrowie: Maciej Lasek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. CPK oraz Piotr Malepszak – Podsekretarz […]

Fodrum Dialogu Technicznego CPK

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Lasek zaprosił  na pierwsze spotkanie w ramach „Forum dialogu technicznego CPK –komponent kolejowy” przedstawicieli instytucji kolejowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń i związków pracodawców.  W zaproszeniu zaznaczono, że konieczne jest podjęcie na możliwie najwcześniejszym etapie stałego, merytorycznego i szczegółowego dialogu z przemysłem i wykonawcami oraz instytutami […]

Konsultacje w sprawie skrzyżowań kolejowo-tramwajowych

Ministerstwo Infrastruktury  przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu : “Konieczność wydania nowego rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich […]

Stanowisko organizacji kolejowych w sprawie “Greening freight transport package”

W ramach procesu legislacyjnego  w zakresie zmian w “Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiających dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym” mają zostać wprowadzone zasady, przeciwko którym protestują  europejskie organizacje kolejowe. Dołączyły do nich […]

Kombud Group S.A.

Kombud Group S.A. łączy dynamiczne firmy dostarczające rozwiązania cyfrowe dla branży infrastruktury krytycznej i przemysłu. Spółka powstała w wyniku połączenia Zakładów Automatyki Kombud – wiodącego krajowego producenta systemów sterowania ruchem kolejowym oraz Rail-Mil Group, polskiej firmy działającej w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Połączony potencjał technologiczny i kapitałowy stawia Grupę w gronie liderów na rynku sterowania ruchem kolejowym w Europie Środkowej. Przez ponad 30 lat działalności Grupa Kombud […]

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

13 lutego  mieliśmy okazję uczestniczyć w  kolejnej edycji Forum Bezpieczeństwa Kolejowego.  Zainteresowanie było tak duże, ze na sali przez jakiś czas zabrakło  miejsc siedzących – przybyło ponad 200 uczestników. Zapewne  dlatego, iż  lekko odnowiona formuła FBK oraz  bardzo ciekawy program (wszystko mozna przejrzeć TUTAJ: https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/konferencje/forum-bezpieczenstwa-kolejowego-2024-1114.html ) przyciągnął  uwagę przedstawicieli sektora kolejowego. Bez wątpienia  przyczyniła sie […]

Odpowiedż MI na nasze pismo w sparwie badań lekarskich

Niedawno pisalismy o stanowisku RBF w sprawie badań lekarskich : Stanowisko RBF w sprawie badań lekarskich Własnie przyszła odpowiedz  z Ministerstwa. Niestety  nie uwzględniono naszych postulatów. W szczególności chyba  wniosek dotyczący tzw. “podwójnego” badania maszynistów  został źle zinterpretowany. Z pismem Mi można zapoznać się TUTAJ: odpowiedź na pismo w sprawie badań lekarskich i psychologicznych maszynistów […]

Kolejne podejście do reformy systemu finansowania inwestycji PLK

W maju 2023 roku  informowaliśmy o inicjatywie  RBF  i IGTL w sprawie  “zasypywania dziury” w finansowaniu inwestycji kolejowych.  Organizacje zwracały uwagę  na to , iż ” wystarczy zmienić strukturę wydatków z wpływów z opłaty paliwowej, obecnie zasilających głównie  fundusze drogowe.  Drogi zbytnio nie ucierpią z tego powodu a  będące w zapaści   inwestycje kolejowe wreszcie mogłyby […]

Stanowisko RBF w sprawie badań lekarskich

W odpowiedzi na sygnały płynące od naszych członków  RBF przygotowało wystąpienie do  Ministra Infrastruktury  w sprawie  lekarskich badań okresowych jakie  zobowiązani sa wykonywać  pracownicy  na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Chodzi o usprawnienie  możliwości  przeprowadzania  tych badań. Chodzi też o  wyeliminowanie sytuacji, w których  pracownik danego pracodawcy posiadający ważne badania,  przy zatrudnieniu u innego […]