Szukaj
Close this search box.

Adrian Furgalski w Zespole ds. Europejskiego Roku Kolei w Polsce

Komisja Europejska podjęła decyzję, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei
(ERK2021). Jest to jeden z elementów wdrażanego w Unii Europejskiej założenia
Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem Europejskiego Roku Kolei jest zachęcanie
do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne
organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego
i towarowego. Krajowym koordynatorem ERK2021 wyznaczony został Prezes UTK.

Prezes  UTK  dr Ignacy Góra   powołał  Zespół, którego zadaniem  będzie wzajemna wymiana
informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach ERK2021 i ustalenie możliwości
współpracy różnych środowisk w ramach poszczególnych projektów. Do właczenia się w prace Zespołu  Prezes UTK zaprosił  m.in.  przewodniczącego zarządu RBF  Adriana Furgalskiego , który z satysfakcją zaproszenie przyjął.

“Dzięki europejskim inicjatywom, a przede wszystkim dzięki działaniom, jakie w ramach ERK2021 będą prowadzone na terenie Polski, przekonamy Polaków jak ważny w rozwoju naszego kraju jest transport kolejowy” – napisał w  zaproszeniu  Prezes UTK.

Facebook
Twitter
LinkedIn