Głos RBF na spotkaniu w sprawie TSI Hałas

Głos RBF na spotkaniu w sprawie TSI Hałas 3 lutego 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie planowanej zmiany Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Hałas” (TSI Hałas) w zakresie wprowadzenia obowiązku wyposażenia wszystkich eksploatowanych wagonów towarowych w kompozytowe wstawki hamulcowe w celu ograniczenia hałasu generowanego przez kolejowy transport towarów. W spotkaniu uczestniczyli […]