RBF przeciwko wycofaniu się PKP PLK z ulgi intermodalnej

Organizacje zrzeszające przedstawicieli biznesu kolejowego, w tym RBF, IGTL, ZNPK i ProKolej, zwróciły się do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka z prośbą o interwencję w sprawie wycofania się PKP PLK z ulgi intermodalnej w okresie 11-31 grudnia 2016 oraz wprowadzenia nieprecyzyjnych warunków jej obowiązywania w roku 2017. Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Związek […]