Szukaj
Close this search box.

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2024

20 czerwca 2024 r. w Zielonce  k/Warszawy odbyło sie coroczne WZC RBF. Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowalismy walne zgromadzenia  RBF oraz IGTL w tym samym miejscu i dniu dla wygody członków (część z nich należy do obu organizacji) i  oszczędnosci kosztów.  Frekwencja członków dopisała  i  przy  wypełnionym quorum obrady mogły odbyć sie w  wyznaczonym terminie.

Tradycyjnie, zgodnie ze Statutem i Regulaminem WZC w porządku obrad znalazły sie zarówno punkty formalne (głosowania w sprawie uchwał o  zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu) jak i informacyjne – sprawozdanie z działalności związku w roku ubiegłym oraz  zamierzenia  na rok nastepny.

WZC pozytywnie oceniło  pracę  RBF w roku 2023  i zatwierdziło jednogłośnie przedłożone dokumenty.

W związku z  odejściem z władz RBF kilku osób w latach 2023/24 nastąpiła też koniecznośc  uzupełnienia składu Zarządu (wcześniej składał sie z 9 osób a obecnie WZC postanowiło,  że w skład Zarzadu  będzie wchodzić 7 osób (Przewodniczący, 3 wice i 3 członków).

W związku z  wakującymi  miejscami 1 wiceprzewodniczacego i 1 członka Zarządu  przeprowadzono wybory uzupełniajace, w wyniku  których  wybrano nowym wiceprzewodniczącym  Andrzeja Pawłowskiego (Qemetica Cargo)  a nowym członkiem Pawła Mentela (KZA Kraków)

Facebook
Twitter
LinkedIn