Szukaj
Close this search box.

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2020

W warunkach  prewencji sanitarnej, jednak w formie tradycyjnej, odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków  RBF w dniu 23 wrzesnia 2020 r. w Warszawie. Walne,  jak co roku,  zwołane zostało głównie w celu  podsumowania   działalności w   ubiegłym roku czyli 2019.  W trakcie spotkania  zaprezentowane zostało  sprawozdanie z działalności RBF, sprawozdanie finansowe a także  wystapienie Przewodniczacego   Adriana Furgalskiego, który  przedstawił  informacje   związane z  kolejnictwem  i aktywnością RBF w 2019 roku.  Odniósł sie też do   bieżącej sytuacji związanej  ze stanem inwestycji, przewozów  pasażerskich i towarowych  w czasach   zagrożeń epidemicznych COVID19 w roku 2020.

WZC przyjęło  5 uchwał  w tym 3 związane z  obowiązkiem zatwierdzenia  bilansu,  działalności i udzielenia absolutorium  Zarządowi. 2 pozostałe uchwały dotyczyły zmian w Statucie i Regulaminie walnych zgromadzeń.

Członkowie  jednomyślnie  przyjeli wszystkie uchwały a dyskusja,    z oczywistych powodów,   dotyczyła  głównie  aktualnej sytuacji  polskich kolei  i sytuacji związanej z niepewnością co do  dalszego rozwoju  i perspektyw odradzania sie gospodarki kraju.

Tradycyjnie, realizując   polityke  pełnej   transparentnosci  funkcjonowania RBF wszystkie dokumenty  zostana w najbliższym czasie  opublikowane na maszej stronie  w dziale   Dokumenty> Protokoły WZC.

Facebook
Twitter
LinkedIn