Szukaj
Close this search box.

TRAKO 2015: System liczenia osi zaprezentuje spółka z Sopotu

System liczenia osi UniAC1, który pokaże na targach voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o., jest przeznaczony do kontroli niezajętości odcinków torów i rozjazdów, po których poruszają się pojazdy szynowe. W celu określenia stanu odcinka torowego system kontroluje sygnały pochodzące od głowic torowych umieszczonych przy szynie. Informacje o przejeździe koła nad głowicą torową oraz informacja o kierunku przejazdu pozwalają zliczać osie na kontrolowanym odcinku toru.
System liczenia osi UniAC1 jest przeznaczony do kontroli niezajętości odcinków torów i rozjazdów, po których poruszają się pojazdy szynowe. W celu określenia stanu odcinka torowego system kontroluje sygnały pochodzące od głowic torowych umieszczonych przy szynie. Informacje o przejeździe koła nad głowicą torową oraz informacja o kierunku przejazdu pozwalają zliczać osie na kontrolowanym odcinku toru.
Celem systemu UniAC1 jest bezpieczna i niezawodna detekcja pojazdów szynowych na liniach kolejowych wysoko, średnio i mało obciążonych, stacjach rozrządowych i manewrowych, bocznicach kolejowych oraz w zajezdniach, na pętlach i liniach kolei lekkich oraz tramwajowych.

Właściwości:
1. Bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji
2. System spełnia wymagania SIL4 zgodnie z EN 50126, EN 50128, EN 50129
3. Maksymalna liczba osi na kontrolowanym odcinku toru: 32 676
4. Maksymalna prędkość pojazdów szynowych: 350km/h
5. Interfejs z systemem sterowania: styki bezpotencjałowe NO i NC, wejścia i wyjścia binarne, bezpieczny Ethernet (zgodnie z EN50159)
6. Wbudowana diagnostyka i rejestracja danych
7. Zdalny monitoring
8. Brak elektroniki przytorowej

Facebook
Twitter
LinkedIn