Szukaj
Close this search box.

TOR-AUDYTOR SP. Z O.O. 

Tor-Audytor

Spółka działa jako niezależna jednostka oceniająca  zgodnie  z Rozporzadzeniem  Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i spełnia przewidziane normą PN-EN ISO/IEC 17020 kryteria dla jednostki inspekcyjnej typu A.

Spółka uzyskała akredytację jako Jednostka Inspekcyjna akredytowania przez PCA, Nr AK 023 w obszarach:

Podsystemy infrastrukturalne:

  • Infrastruktura
  • Sterowanie – urządzenia przytorowe
  • Sterowanie – urządzenia pokładowe
  • Tabor
  • Energia

Podsystemy funkcjonalne:

  • Ruch kolejowy
  • Utrzymanie
  • Aplikacje Telematyczne                                                                                                                                                                                                                            Praca TORAUDYTOR Sp. z o.o. polega na wykonaniu Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa jako wyniku niezależnej oceny adekwatności stosowania przez wnioskodawcę procesu zarządzania ryzykiem oraz jego wyników przy wprowadzaniu przez niego znaczącej zmiany do systemu kolejowego.