Skanska S.A. członkiem RBF

Związek Pracodawców Railway Business Forum przyjął do swojego grona nowego członka. Jest nim Skanska S.A. generalny wykonawca obiektów we wszystkich segmentach rynku, w tym kolejowym.
Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce Skanska działa jako generalny wykonawca obiektów. Realizuje inwestycje w całej Polsce i jest obecna we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym.
Aktualnie Forum Kolejowe – Railway Business Forum liczy 99 członków. Organizacja, która powstała w 2000 roku konsekwentnie, już od ponad 16 lat buduje jak najszerszą platformę integracji polskiego środowiska kolejowego i przemysłu około kolejowego, prowadząc działania na rzecz promocji kolejnictwa i kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju transportu.

Facebook
Twitter
LinkedIn