Szukaj
Close this search box.

RAPORT RBF – Budownictwo infrastrukturalne w Polsce

RBF przygotowało i opublikowało podczas  Kongresu Kolejowego 2021 raport „Budownictwo Infrastrukturalne w Polsce do 2030 Roku. Plany Inwestycyjne i Potencjał Branży Wykonawczej”.

Raport  jest największym ostatnio  publicznym opracowaniem tego typu. Opisuje  skalę inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku oraz szanse i zagrożenia ich realizacji na rynku  kolejowym i drogowym.

Zapowiadana  od dawna i realizowana wielka ofensywa  inwestycji w zakresie rozbudowy sieci dróg i linii kolejowych związana jest z realizacją  Krajowego Programu Kolejowego (KPK) a także planami komponentu kolejowego CPK i  realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych.

Diagnoza aktualnego stanu i perspektyw  inwestycji , szczególnie kolejowych nie jest jednak  całkiem optymistyczna. Problemem jest stabilność i przewidywalność rynku. Niewiadome związane z  finansowaniem inwestycji powodują  opóźnienia  w ogłaszaniu kolejnych przetargów.  Zmieniające się  w nieprzewidywalny sposób koszty związane z cenami pracy i materiałów powodują  niezwykłe trudności w planowaniu  portfela  zamówień u wykonawców. Powtarza się scenariusz  już wcześniej, niestety,  występujący, polegający na  powstawaniu tzw. gór i dołków – spiętrzenia zadań versus  ich braku co  utrudnia działania zamawiających i wykonawców.

Raport był prezentowany przez Adriana Furgalskiego – przewodniczącego zarządu RBF. Zawiera oprócz diagnoz i analiz  rekomendacje dotyczące głównie  przyspieszenia i uporządkowania  zleceń zarządcy infrastruktury,  elastycznej i terminowej waloryzacji kontraktów,  planowania inwestycji w perspektywie 10-letniej, ograniczenia lub likwidacji aukcji elektronicznych, monitorowania braków kadrowych i usprawnienie szkolenia, uwolnienie rynku bieżącego utrzymania.

Raport jest,  jak wszystkie opracowania RBF,  bezpłatny i powszechnie dostępny. Można go pobrać TUTAJ  Raport_RBF_Budownictwo_infrastrukturalne_w_PL_do_2030_Plany_i_potencjał_wykonawczy

 

Facebook
Twitter
LinkedIn