Szukaj
Close this search box.

RAIL ENGINEERING SP. Z O.O.

Firma Rail Engineering Polska Sp. z o.o. w Warszawie została powołana w 1993 roku.  Działamy w obszarze projektowania i usług inżynierskich w zakresie automatyki i sterowania ruchem kolejowym w oparciu o wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Praca zespołowa, rozwój zawodowy pracowników i dobra atmosfera w firmie stanowią niewątpliwie podstawę naszego sukcesu.

Na naszą ofertę składają się:

 • Opracowania studiów wykonalności, koncepcji i analiz systemów transportowych,
 • Realizacja kompleksowych dokumentacji technicznych systemów automatyki ruchu kolejowego,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i adaptacji rynkowych,
 • Wdrażanie najnowszych rozwiązań w zakresie interoperacyjności transportu kolejowego, integracji europejskich systemów ERTMS / ETCS i zarządzania projektami
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi inżynierskiej w procesach realizacji inwestycji oraz przy nowych wdrożeniach,
 • Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych inżynierii kolejowej,
 • Ciągłe doskonalenie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym poprzez prowadzenie analiz ich niezawodności i bezpieczności.

Nasze osiągnięcia:

 • Kompleksowe opracowania projektowe automatyki kolejowej dla magistralnych linii kolejowych: E20, E30, E65, E59, LHS, linia Warszawa – Łódź, Węzeł Poznański,
 • Wielobranżowe projekty Lokalnych Centrów Sterowania – LCS: w Koluszkach, w Błoniu, w Mińsku Maz., w Opolu i w Bolesławcu,
 • Projekty dla kilkudziesięciu Sygnalizacji Przejazdowych,
 • Wdrożenie elektronicznej blokady liniowej SHL na odcinku Skierniewice – Koluszki,
 • Opracowanie i wdrożenie powiązań elektronicznych systemów sterowania ruchem z większością istniejących urządzeń srk na sieci PKP,
 • Udział w projektach systemów ERTMS/ETCS w Szwajcarii i w Holandii, Studium Wykonalności dla systemów ERTMS/ETCS na Słowenii, budowa sygnalizacji przejazdowej w Norwegii, weryfikacje bezpiecznościowe dla projektów w Chinach, Finlandii, Szwecji; adaptacja systemu EBILOCK dla Rosji i Słowacji, a także aplikacje i uruchomienie systemów dla LRTS na Filipinach, w Turcji, w Szwecji oraz w Korei Południowej.

Naszą dewizą jest wykonywanie usług na najwyższym poziomie technicznym pod stałym nadzorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnym z normami ISO.
Daje to gwarancję najwyższego poziomu usług konsultingowo – projektowych oraz bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań na kolei.
Firma dbając o stałe podnoszenie jakości swoich usług, jako pierwsze w Polsce biuro projektów branży kolejowej od roku 2010 wprowadziło certyfikowany system zarządzania jakością w oparciu o międzynarodowe standardy IRIS. Ten dedykowany specjalnie dla branży kolejowej system gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych najnowocześniejszych rozwiązań systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym.

 


 

The company Rail Engineering Sp. z o. o., is located in Warsaw. Our business activities comprise design and engineering services for railway signalling and traffic control systems and have been carried out with success thanks to highly specialised engineering staff. Team work, personal development and good atmosphere in the company are another key factors that contribute to our success.

We offer:

 

 • feasibility studies, technical concepts and transportation systems analyses,
 • comprehensive technical documentation for railway signalling systems,
 • implementation of new solutions and market adaptations,
 • implementation of the most up-to-date solutions in rail transport interoperability, integration of ERTMS/ETCS systems and project management,
 • complete engineering service on the investment implementation stage and new implementations,
 • research & development works in the range of rail engineering,
 • constant improvement of signalling systems and devices through safety and reliability analyses.

Our achievements:

 

 • comprehensive designs of signalling systems for the following main lines: E20, E30, E65, E59, LHS, Warsaw – Łódź line, Poznań junction,
 • multi-branch designs for the CTCs in: Koluszki, Błonie, Mińsk Mazowiecki, Opole and Bolesławiec,
 • designs for several dozen of level crossings,
 • implementation of electronic line block SHL on the section Skierniewice-Koluszki,
 • development and implementation of interfaces between electronic signalling systems and most of existing signalling devices on Polish railways (PKP),
 • participation in ERTMS/ ETCS projects in Switzerland and Holland; feasibility study in Slovenia, level crossing control devices in Norway, safety verifications in projects carried out in China, Finland, Sweden; Ebilock system adaptation in Russia and Slovakia, applications and commissioning of LRTS in the Phillippines, in Turkey, Sweden and South Korea.

Our motto is to provide the highest technological level of our services in compliance with the Integrated Quality and Environment Management System, which guarantees the highest quality of design and consulting services as well as safety of the offered railway solutions.

Rail Engineering sp. z o. o.
Aleja “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

tel. +48 22 243 07 00
fax: +48 22 490 22 78

e-mail kontakt@railre.pl