Szukaj
Close this search box.

Opinia RBF w sprawie konsultacji odnośnie nowelizacji planu transportowego

W związku z pismem  MI  znak sprawy  DTK-8.0211.1.2019 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie  skierowanego do konsultacji społecznych  projektu „Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   zmieniającego Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z 9 października 2012 roku w sprawie  planu zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego  w zakresie sieci komunikacyjnej  w międzywojewódzkich i międzynarodowych  przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”  Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) przekazało uwagi do tego dokumentu.

Uwagi można przeczytać tutaj : Opinia do Planu Zrown. Rozwoju PTZ przew. pas. koleją 2019-2020

Facebook
Twitter
LinkedIn