OHL ŻS A.S.

OHL ZSa.s. jest dynamiczną wielobranżową firmą budowlaną z prawie sześćdziesięcioletnią tradycją i należy do największych i najbardziej znaczących firm budowlanych działających na czeskim rynku. Firma jest nastawiona na kompleksową realizację różnych budów, ich modernizację, rewitalizację zgodnie z wymaganiami naszych klientów, a zwłaszcza w zakresie:
  • budownictwa komunikacyjnego, drogi, koleje
  • budownictwa hydrologicznego, sanitarnego i ekologicznego
  • budownictwa inżynieryjnego i energetycznego
  • budownictwa lądowego oraz podziemnego.