Szukaj
Close this search box.

Nowe osoby w zarządzie RBF i ważna współpraca z ZSPK

W poniedziałek 18 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Forum Kolejowego Railway Business Forum. Podjęto decyzję dotyczące zarządu organizacji oraz podpisano ważne porozumienie o współpracy ze Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Tego samego dnia świętowaliśmy również 15–lecie miesięcznika „Rynek Kolejowy”.

Członkowie walnego zgromadzenia praktycznie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi i zatwierdzili sprawozdania z działalności za rok 2017. Ponieważ czteroletnia kadencja obecnego zarządu właśnie się zakończyła, wybrano również nowe władze statutowe. Funkcję Przewodniczącego Zarządu ponownie powierzono Adrianowi Furgalskiemu, wiceprezesowi Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Wiceprzewodniczącymi zostali: Grzegorz Bogacki (CTL Logistic), Krzysztof Niemiec (TrackTec) i Izabella Wałkowska (Plastwil). Do członków zarządu dołączyli również Damian Grabowski (Arriva), E. Jacek Kwarciak (KZA Kraków), Robert Stepień (Koleje Mazowieckie) i Wojciech Trojanowski (Strabag).

Ważnym wydarzeniem podczas zgromadzenia była także uroczystość podpisania przez Adriana Furgalskiego i Dariusza Grajdę porozumienia o współpracy pomiędzy RBF ze Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. – Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych jest młodą organizacją, dlatego podpisanie deklaracji pozwoli nam skorzystać z wieloletnich doświadczeń Railway Business Forum – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” prezes ZSPK Dariusz Grajda. – Liczymy na dobrą współpracę zarówno w obszarze legislacji i nowych rozwiązań, jak również podczas merytorycznych dyskusji podczas ważnych wydarzeń organizowanych przez RBF – podkreślił Grajda.

Tego samego dnia wieczorem RBF zorganizowało spotkanie dla członków i sympatyków związku pod hasłem „15 lat polskich kolei w Unii Europejskiej” połączone z 15–leciem miesięcznika „ Rynek Kolejowy”. Wręczono Nagrody RBF i „Rynku Kolejowego” z okazji 15–lecia Polski w Unii Europejskiej. Otrzymali je: Prezes TrackTec Jarosław Pawluk – wybitna osobowość biznesu kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego jako instytucja wspierająca rozwój rynku kolejowego oraz dr inż. Andrzej Massel, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa za wkład w rozwój infrastruktury kolejowej.

Podczas spotkania odbyła się również ceremonia odznaczenia Piotra Faryny, dyrektora biura RBF i pierwszego redaktora miesięcznika „Rynek Kolejowy” Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa”. Odznaczenia dokonał Jerzy Polaczek, zastępcza przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury.

Facebook
Twitter
LinkedIn