Szukaj
Close this search box.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy należą do Grupy PKP Informatyka sp. z o.o. Są jedynym polskim producentem i dostawcą kolejowych tablic informacyjnych LCD oraz tablic paletowych. Kolejowe Zakłady Łączności to także największy i najstarszy producent automatów biletowych w Polsce. W tej dziedzinie KZŁ dostarczają automaty nie tylko na kolej, ale również do miast, instytucji i firm prywatnych. W ostatnim czasie Spółka wprowadziła na rynek najnowocześniejsze parkomaty w Polsce, które pełnią także funkcję informatorów. Przedmiotem działalności spółki Technitel Polska jest kompleksowa obsługa klienta przy realizacji inwestycji i eksploatacji, obejmującej infrastrukturę techniczną, telekomunikacyjną, teleinformatyczną oraz elektroenergetyczną. Firma działa na terenie całej Polski, jak również poza granicami kraju. Posiada bogate doświadczenie w budowie światłowodowych sieci transmisji danych – FTTx. Wykonuje instalacje w każdej dostępnej na rynku technologii. Jako jedna z pierwszych w Polsce wykonała mikrokanalizację, ułożyła światłowody w kanalizacji ściekowej, a także podwieszała je na słupach energetycznych. Wykonuje także prace koncepcyjne i projektowe. Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. W jej ofercie znajdują się: certyfikacja podsystemu “infrastruktura” i “energia” na zgodność z wymaganiami interoperacyjności, szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności, sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności oraz usługi dotyczące bocznic kolejowych. Spółka oferuje takze usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji, jak: sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności, szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności oraz usługi dotyczące bocznic kolejowych.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy należą do Grupy PKP Informatyka sp. z o.o. Są jedynym polskim producentem i dostawcą kolejowych tablic informacyjnych LCD oraz tablic paletowych. Kolejowe Zakłady Łączności to także największy i najstarszy producent automatów biletowych w Polsce. W tej dziedzinie KZŁ dostarczają automaty nie tylko na kolej, ale również do miast, instytucji i firm prywatnych. W ostatnim czasie Spółka wprowadziła na rynek najnowocześniejsze parkomaty w Polsce, które pełnią także funkcję informatorów.

Przedmiotem działalności spółki Technitel Polska jest kompleksowa obsługa klienta przy realizacji inwestycji i eksploatacji, obejmującej infrastrukturę techniczną, telekomunikacyjną, teleinformatyczną oraz elektroenergetyczną. Firma działa na terenie całej Polski, jak również poza granicami kraju. Posiada bogate doświadczenie w budowie światłowodowych sieci transmisji danych – FTTx. Wykonuje instalacje w każdej dostępnej na rynku technologii. Jako jedna z pierwszych w Polsce wykonała mikrokanalizację, ułożyła światłowody w kanalizacji ściekowej, a także podwieszała je na słupach energetycznych. Wykonuje także prace koncepcyjne i projektowe.

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. W jej ofercie znajdują się: certyfikacja podsystemu “infrastruktura” i “energia” na zgodność z wymaganiami interoperacyjności, szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności, sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności oraz usługi dotyczące bocznic kolejowych. Spółka oferuje takze usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji, jak: sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności, szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności oraz usługi dotyczące bocznic kolejowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn