Szukaj
Close this search box.

KNORR-BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA SP. Z O.O.

KNORR-BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA SP. Z O.O wchodzi w skład Grupy Knorr-Bremse, która już od niemal 120 lat przoduje w zakresie innowacyjnych rozwiązań w swoim zakresie produktów, przyczyniając się do rozwoju technologii mobilnych i transportowych, a także zyskując przewagę w połączonych rozwiązaniach systemowych. Działa na rynku polskim od 1999 roku, posiadając na nim mocną i ugruntowaną pozycję. W roku 2023 Grupa Knorr-Bremse, jako ogólnoświatowy koncern, osiągnęła przychody w kwocie 7,9 Mld EUR zatrudniając około 33 000 pracowników w przeszło 30 krajach w ponad 100 lokalizacjach. Kluczem do sukcesu firmy jest obecność na lokalnych rynkach, w połączeniu z wysoką elastycznością dostosowania się do potrzeb i wymagań klienta. Knorr – Bremse dostarcza systemy hamulcowe do wszystkich typów pojazdów szynowych, jak również systemy drzwiowe, urządzenia klimatyzacyjne, systemy sanitarne, osprzęt elektryczny, systemy zarzadzania pojazdem, systemy informacji pasażerskiej, wycieraczki i inne elementy. Produkty oferowane przez Grupę Knorr-Bremse znajdują zastosowanie zarówno w nowych, jak również w modernizowanych, pojazdach szynowych. Firma dostarcza także części zamienne oraz wykonuje naprawy i przeglądy wszystkich dostarczanych urządzeń we własnych specjalistycznych centrach serwisowych.

Więcej informacji na temat naszej Firmy znajdziecie Państwo na naszej stronie: rail.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o. o. is a part of Knorr-Bremse Group, which for almost 120 years has been the industry innovator, driving innovation in mobility and transportation technologies with an edge in connected system solutions.  It has been operating on the Polish market since 1999, having a strong and well-established position there. In 2023, Knorr-Bremse Group, as global group generated revenues of EUR 7,9 billion, employing about 33 000 employees at over 100 sites in more than 30 countries. Key to Knorr-Bremse success is strong focus on local markets and high flexibility in meeting customers’ expectations and requirements. Knorr-Bremse supplies braking systems for all types of rail vehicles, as well as door systems, air conditioning devices, sanitary systems, electrical equipment, passenger information systems, wipers etc. The products offered by the Knorr-Bremse Group are used in both new and modernized rail vehicles. Knorr-Bremse also supplies spare parts and carries out repairs and inspections of all delivered equipment in its own specialist service centers.

For more information please visit: rail.knorr-bremse.com