Szukaj
Close this search box.

BSK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BRUDKIEWICZ, SUCHECKA S.K.A.

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. to nowoczesna, branżowo zorientowana firma prawnicza, w której specjaliści z pasją wspierają Klientów w realizacji ich celów i projektów. Wyróżniamy się dogłębnym zrozumieniem specyfiki działalności Klientów działających w branżach docelowych. Towarzyszymy Klientom w realizacji ich strategii rozwoju i żyjemy sprawami branży, w której funkcjonują. Zapewniamy naszym Klientom opiekę prawną oferując kompleksową obsługę ich przedsiębiorstw, dostosowaną indywidualnie do profilu działalności i ich potrzeb. Na plan pierwszy wysuwają się usługi prowadzone w następujących dziedzinach: – proces inwestycyjny – usługi Kancelarii w tej dziedzinie to m.in. analiza i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, obsługa transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, doradztwo przy sporządzaniu umów z potencjalnymi najemcami, negocjowanie i doradztwo przy zawieraniu umów z Generalnymi Wykonawcami; – prawo spółek – z naszego doświadczenia korzystają nie tylko Klienci Kancelarii, ale także inne firmy prawnicze, w formie bieżących konsultacji; partnerzy Kancelarii osobiście doradzali przy szeregu transakcji z zakresu M&A; – prawo zobowiązań – oferujmy szeroki wachlarz usług z tego zakresu, począwszy od opiniowania umów, poprzez negocjowanie ich treści, skończywszy wreszcie na sporządzaniu projektów umów składających się na skomplikowane konstrukcje prawne; – prawo zamówień publicznych – Kancelaria doradza przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i to zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Szczególne doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie to doradztwo przy zamówieniach realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej; – postępowania sądowe i administracyjne – świadczymy zastępstwo prawne dla Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych o różnym stopniu skomplikowania. Do najważniejszych projektów, w których uczestniczyła Kancelaria należą: – współpraca z Wykonawcami, Zamawiającymi, Projektantami i Inżynierami Kontraktu FIDIC w zakresie realizacji inwestycji budowlanych; – reprezentowanie inwestora zastępczego przy realizacji znacznych projektów logistycznych, zlokalizowanych w różnych miejscach Polski – od zakupu nieruchomości, poprzez negocjacje umów z generalnymi wykonawcami aż do sprzedaży gotowych obiektów inwestorom końcowym; – przygotowanie na zlecenie zamawiającego i pełna pomoc prawna w przeprowadzeniu konkursu na projekt architektoniczny na Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, a następnie w udzieleniu zamówienia na budowę Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii; – kompleksowa obsługa prawna wieloletniej i pełnobranżowej inwestycji modernizacji kilkunastu linii kolejowych oraz Węzła Kolejowego – Kontrakt realizowany w oparciu o procedury PRAG i FIDIC; – prowadzenie dialogu konkurencyjnego w jednostce badawczo-rozwojowej; – połączenie trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawiązanie nowej spółki akcyjnej, w celu wprowadzenia jej akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi; – udział w pracach zespołu wprowadzającego do Polski jeden z renomowanych banków detalicznych z siedzibą w Unii Europejskiej; – reprezentacja podmiotu krajowego przy negocjacjach i zawarciu umowy sprzedaży wysoko specjalizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz funduszu typu venture-capital; – konsolidacja siedmiu krajowych spółek z branży audytorskiej w celu wprowadzenia skonsolidowanego podmiotu na giełdę papierów wartościowych. Kancelaria trwale współpracuje z grupą siedmiu kancelarii prawniczych, skupiających ponad 120 prawników, z biurami w 12 największych miastach Polski, a także uczestniczy w europejskiej sieci – EUROJURIS International. Dzięki relacjom międzynarodowym wśród Klientów Kancelarii do tej pory znalazły się podmioty z Niemiec, Norwegii, Estonii, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Luksemburga.