Szukaj
Close this search box.

Interwencja RBF w sprawie Ustawy o pociągach dla uchodźców z Ukrainy

W związku  z  błyskawicznymi pracami  w Sejmie nad  projektem ustawy    RBF  zdążył z powodzeniem zainterweniować  zgłaszając uwagi i poprawki do tego projektu. Obok innych mniej istotnych  postulatów najważniejszym był wniosek o  zwiększenie  finansowania  dla organizowanych  przejazdów  uchodźców ukraińskich  w przypadku zespołów trakcyjnych. Ustalona w pierwotnym projekcie stawka  ryczałtowa  w wysokości 16 zł  za jeden pojazdokilometr  niestety nie pokrywałaby   kosztów  takiej operacji. Poprawka w tej sprawie została zaakceptowana i  aktualnie  za jeden pojazdokilometr  w przypadku dodatkowego pociągu  składającego się z nie więcej niz dwóch  zespołów trakcyjnych stawka wynosi 30 zł  przy czym stawkę liczy się jako iloczyn  stawki ryczałtowej i wykonanej pracy  eksploatacyjnej  przez każdy z zespołów trakcyjnych.

Tzw. pociągi humanitarne są bardzo potrzebne i stanowią  poważny wkład transportu kolejowego w  akcje pomocową dla uchodźców  niemniej   państwo musi  zrekompensować  koszt  takich przewozów na poziomie  faktycznych kosztów przewoźnika, który nie jest w stanie unieść takich wydatków samodzielnie.

Wystąpienie  RBF w powyższej sprawie można przeczytać tutaj:  pismo do Przewodniczacego Komisji Infrastruktury  4098_001

Facebook
Twitter
LinkedIn