Szukaj
Close this search box.

ELKOL Sp. z o.o.

ELKOL Sp. z o.o. jest prywatną firmą inżynierską powstałą w 1988 roku, stworzoną przez trzech inżynierów, specjalistów kolejnictwa z Biura Projektów Kolejowych (BPK) w Katowicach: Adama Zielińskiego, Piotra Dyllusa i Józefa Lisa. Nazwa firmy wywodzi się od połączonych pierwszych członów wyrazów: ELektryczno – KOLejowa – Spółka.

ELKOL od początku swojej działalności wyspecjalizował się w branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania oraz budowy, remontów i modernizacji linii i stacji kolejowych oraz bocznic, w zakresie sterowania ruchem kolejowym (srk), elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym i torowym.

W ramach generalnego wykonawstwa Elkol realizuje również prace projektowe i wykonawcze dla branży budowlanej (budowa nastawni, dróg, parkingów), wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odnowieniowej, kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów, oczyszczalni ekologicznych), wag kolejowych i przeciągarek.

Wiodącym klientem ELKOL pozostaje PKP PLK. Wieloletnia współpraca w zakresie realizacji zadań na rzecz w/w klientów m.in. z takimi wiodącymi przedsiębiorstwami jak: ABB Zwus, Siemens, Foster Wheeler, Schenck, Tiefenbach, PRInż Holding Katowice, Dromex, ABF Mosty, ZUE SA, PNUiK, Dolkom, Strabag, Polimex, Skanska, oraz fakt, iż ELKOL stale współpracuje z wysokiej klasy inżynierami, specjalistami o wieloletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, posiadającymi wszelkie wymagane uprawnienia i dopuszczenia państwowe i branżowe z zakresu projektowania, kosztorysowania, rzeczoznawstwa, nadzoru budowlanego w branżach: sterowania ruchem kolejowym, torowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ogólnobudowlanej, dróg i mostów i innych, jest gwarantem najwyższego poziomu realizacji powierzonych zadań.