Szukaj
Close this search box.

DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SP. K.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat pozostaje największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Zespół specjalistów świadczy usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, oferując kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.

Wyróżnikiem usług świadczonych przez DZP jest zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistów. Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi pozwala na doradztwo zarówno dla polskich firm zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i firm zagranicznych planujących inwestycje w Polsce. Do grona klientów DZP należą inwestorzy działający m.in. w branżach: budownictwo, energetyka i surowce naturalne, instytucje finansowe, nieruchomości, sieci handlowe i towary konsumpcyjne, sektor farmaceutyczny i służba zdrowia, sektor publiczny, technologie, media i telekomunikacja oraz transport.

Kancelaria DZP co roku plasuje się w ścisłej czołówce rankingu największych polskich kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita, a w 2012 roku otrzymała tytuł „Kancelarii X-lecia”, za długoletnią pozycję lidera branży. Od wielu lat jest rekomendowana i wysoko pozycjonowana przez międzynarodowe publikacje specjalistyczne: Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000 i WTR 1000.

INFRASTRUKTURA i ENERGETYKA

Największym działem w kancelarii DZP jest praktyka Infrastruktury i Energetyki, której jedną z głównych specjalizacji jest transport. Klientom z sektora transportowego – drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, logistyki, lokalnego transportu zbiorowego, organizacji i finansowania transportu, doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności. Praca zespołu była wielokrotnie wyróżniana, m.in. w tegorocznym prestiżowym rankingu Chambers & Partners kancelaria DZP zajęła pierwsze miejsce w zakresie „Projects & Infrastructure”.
Nasze usługi obejmują m.in.:
• opracowywanie struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z uwzględnieniem kwestii finansowania projektów,
• przygotowywanie specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym,
• modelowanie i wdrażanie projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych,
• prowadzenie spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu,
doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych i umów międzynarodowych,

TRANSPORT KOLEJOWY

W kancelarii od wielu lat działa zespół czołowych specjalistów doradzających klientom z sektora kolejowego. Do grona naszych klientów należą kluczowe przedsiębiorstwa kolejowe operujące na rynku polskim – zarówno przewoźnicy, jak i spółki infrastrukturalne. Nasze doradztwo opiera się nie tylko na przepisach ściśle związanych w sektorem transportowym, ale również prawa pomocy publicznej, zasad funkcjonowania funduszy europejskich, zamówień publicznych, prawa finansów publicznych i innych regulacji związanych z finansowaniem transportu. W naszym doradztwie uwzględniamy możliwość zastosowania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi.
W centrum naszych profesjonalnych zainteresowań leżą projekty dotyczące:

  • zakupu i modernizacji taboru, z uwzględnieniem procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
  • pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej na projekty związane z branżą transportową (wszelkie aspekty, w tym związane z pomocą publiczną np. na tabor, badania i rozwój),
  •  budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej,
  • organizowania i finansowania usług użyteczności publicznej w transporcie kolejowym, w tym opracowywanie i negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych,
  •  zasad funkcjonowania sektora kolejowego w Polsce (kwestie regulacyjne),
  • fuzji i przejęć w sektorze oraz postępowań restrukturyzacyjny.

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

NIP 527-21-62-127
REGON 013160890

WARSZAWA
Rondo ONZ 1
Budynek Rondo 1 – 21 piętro
00-124 Warszawa

T: +48 22 557 76 00
F: +48 22 557 76 01
E: dzp@dzp.pl