Główny przedmiot działalności – Budownictwo infrastrukturalne, wdrożenia i integracja systemów. Oferta obejmuje realizację złożonych projektów inżynieryjnych z dziedzin takich jak telekomunikacja, energetyka, IT, automatyka budynkowa, sieci gazowe, wodno-kanalizacyjne.