Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. istnieje na rynku polskim od 1997 r. Prowadzimy działalność usługową związaną z budową infrastruktury kolejowej tramwajowej i obiektów pomocniczych. Podejmujemy się kompleksowego wykonawstwa prac – od projektu, uzyskania zezwoleń i zgłoszenia prac po otrzymanie certyfikatów i akceptacji odpowiednich organów.

Od początku swojej działalności koncentrujemy się na kompleksowym wykonywaniu prac remontowych oraz inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowej i towarzyszącej (np. rampy kolejowe, fronty przeładunkowe, przejazdy kolejowe w różnej technologii itp.). Oferujemy usługi w zakresie obsługi, utrzymania i konserwacji bocznic, torów kolejowych oraz wykonywania dokumentacji technicznej i zgłoszeniowej wymienionych obiektów. Diagnozujemy zakresy niezbędnych remontów dla ponownego uruchomienia bocznic i osiągnięcia standardów wymaganych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Przedmiotem naszej działalności są także usługi o charakterze specjalistycznym – wykonywanie spawów termitowych metodą SOWOS oraz elektrycznego napawania szyn kolejowych, tramwajowych i elementów rozjazdowych.

Dysponujemy znacznym potencjałem siły roboczej – obecnie zatrudniamy 90 pracowników z kilkuletnim doświadczeniem przy robotach torowych. Część z nich to robotnicy wysoko wykwalifikowani – operatorzy sprzętu ciężkiego (koparek dwudrogowych, koparko – ładowarek, drezyn i ładowarek), spawacze – w tym z uprawnieniami do spawania termitowego szyn metodą SoWoS oraz do elektrycznego napawania łukowego szyn i elementów rozjazdów kolejowych (certyfikaty wydane przez PKP PLK S.A., Centrum Diagnostyki Dział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej).

Posiadamy bazę magazynową (dostęp do torów kolejowych), gdzie znajdują się podstawowe materiały (szyny, podkłady kolejowe, rozjazdy, napędy rozjazdowe, płyty przejazdowe itp.), oraz zaplecze sprzętowe – nasi pracownicy korzystają z najwyższej jakości, nowoczesnych mechanicznych narzędzi oraz specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Operatorzy pracują na koparkach dwudrogowych Liebherr A900 ZW oraz O&K MHS, ładowarkach kołowych Hitachi i Furukawa oraz drezynie SKL wraz z platformą. Firma dysponuje siedmioma koparkami dwudrogowymi wraz z pełnym osprzętem, które umożliwiają całościowe wykonanie robót torowych. Koparki obsługiwane są przez operatorów z kilkuletnim doświadczeniem oraz uprawnieniami do pracy na czynnych torach PKP.