PNiUIK Kraków Sp. z o.o. oferuje atrakcyjne ceny, krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość wykonywanych usług. Jesteśmy rzetelną i wiarygodną spółką zajmującą wiodącą pozycję na rynku krajowym w dziedzinie budowy i utrzymania drogowej infrastruktury kolejowej.

Świadczymy usługi:

1. Kompleksowego wykonywania prac modernizacyjnych i utrzymaniowych torów o prześwicie 1435mm i 1520mm w zakresie:
– napraw torów wykonywanych trzema metodami: potokową, bezprzęsłową, klasyczną,
– napraw rozjazdów, przebudowy głowic rozjazdowych,
– napraw bieżących, mających na celu utrzymanie nawierzchni w stanie
zwartym konstrukcyjnie poprzez niezbędną wymianę pojedynczych
elementów nawierzchni (w granicach do 30%), dokręcenie wszystkich
złączek (przytwierdzenie szyn do podkładów oraz łączenie szyn ze
sobą),
– oczyszczenie podsypki tłuczniowej, ścięcie ław torowiska, poprawienie
położenia toru w planie i profilu
– napraw bieżących torów z oczyszczeniem podsypki (NBO),

Zakres tych robót obejmuje następujące czynności:

– wymianę pojedynczych szyn,
– wymianę pojedynczych złączek (przytwierdzeń szyn do podkładów),
– wymianę pojedynczych podkładów, dokręcenie śrub i wkrętów,
– nasuwanie szyn odpełzłych,
– regulację luzów,
– regulację szerokości toru.
– napraw bieżących torów i rozjazdów przy pomocy zespołów wysokowydajnych maszyn torowych,
– odwodnienie równi stacyjnych i głowic rozjazdowych,

2. Wykonywania robót budowlano- montażowych, takich jak:

– antykorozja konstrukcji stalowych i żelbetowych,
– wymiana istniejących konstrukcji przęseł na nowe,
– montaż i demontaż konstrukcji odciążających na remontowanych obiektach,
– wymiana i naprawa izolacji na mostach i wiaduktach,
– montaż i demontaż konstrukcji odciążających na remontowanych obiektach,
– wymiana mostownic,
– wymiana nitów i wyeksploatowanych części konstrukcji stalowych,
– naprawa, wymiana chodników drewnianych i stalowych,
– wbijanie ścianek szczelnych i pali,
– naprawa ciosów i reprofilacja ław podłożyskowych,
– wymiana i konserwacja łożysk,
– naprawa przyczółków i filarów,
– przebudowa przepustów i ich naprawa,
– wykonanie i naprawa odwodnienia obiektów mostowych,
– naprawa i utrzymanie stożków na obiektach mostowych np. systemem GEOWEB,
– usuwanie awarii obiektów inżynieryjnych (przepustów, mostów, wiaduktów, ścian oporowych).

3. Inwestorstwa zastępczego (kompleksowego zarządzania danym zleceniem, tj.: uzyskanie pozwolenia na budowę, organizowanie przetargów we własnym imieniu na opracowanie dokumentacji, wykonawstwo).

4. Wynajmu: podbijarek torowych i rozjazdowych, oczyszczarek podsypki, profilarek i zgarniarek do podsypki, żurawi samochodowych i na podwoziu kolejowym (udźwig do 120 ton), wagonów do przewozu wysiewek, podnośników koszowych.

5. Napraw: maszyn torowych, sprzętu i środków transportowych.

Wykonywane przez nas usługi charakteryzują się:
– terminowością,
– dokładnością wykonania,
– konkurencyjną ceną w stosunku do konkurentów,
– konkurencyjnym czasem wykonania,
– odpowiedzialnością za wykonaną usługę,
– bardzo dobrą jakością.