PORR w Polsce, będąc częścią międzynarodowej grupy o 150-letniej tradycji – buduje na mocnych fundamentach swojego doświadczenia w zakresie projektowania, działalności deweloperskiej i wykonawstwa. Braliśmy i bierzemy udział w budowaniu wielu znaczących budowli i spektakularnych projektów infrastrukturalnych na terenie całej Polski.

W ofercie PORR S.A. znajduje się realizacja zadań z zakresu infrastruktury kolejowej. Posiadamy kompetencje w budowie, modernizacji i utrzymaniu linii kolejowych, w tym również w technologii bezpodsypkowej. Paleta świadczeń realizowanych przez PORR ma charakter kompleksowy obejmujący zarówno realizację robót jak i dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W zależności od wymagań klientów prace budowlane prowadzone są łącznie z dostawą materiałów lub z materiałami dostarczanymi przez zamawiającego. Wykonujemy w pełnym zakresie roboty budowlane w zakresie linii i stacji kolejowych, w tym w obiektach inżynieryjnych, urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej oraz w urządzeniach elektroenergetyki kolejowej i sieci trakcyjnej.

Wykonujemy także roboty ziemne i antykorozyjne. PORR w Polsce od 2011 roku bierze aktywny udział w programie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej, oferując usługi wykwalifikowanego zespołu i know-how oparte na międzynarodowym doświadczeniu Grupy PORR

.