Polski Tabor Szynowy to unikatowy na polskim rynku kolejowym podmiot, który oferuje wynajem lub sprzedaż taboru pasażerskiego. Nasze działanie zbliżone jest do brytyjskiego modelu ROSCO (ang. Rolling Stock Company) – czyli dzierżawy taboru przewoźnikom, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów finansowych i maksymalnym wykorzystaniu taboru zgodnie z jego przeznaczeniem. Naszym nadrzędnym celem jest wprowadzanie na polski rynek przewozów pasażerskich, nowoczesnego i pełnego udogodnień taboru, który uczyni Państwa podróż jeszcze szybszą i przyjemniejszą. Właścielem Polskiego Taboru Szynowego jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.