Aste Sp. z o.o., gdańska spółka już od 25 lat dostarcza kable i osprzęt kablowy na potrzeby rynku kolejowego w Polsce.

Oferowane przez nas produkty doskonale sprawdzają się w infrastrukturze kolejowej oraz w pojazdach szynowych.

 

1 – urządzenia przytorowe sterowania ruchem kolejowym 2 – sygnalizatory 3 – oświetlenie 4 – serwerownie 5 – nastawnie, siedziby lcs 6 – urządzenia i sieci w tunelach 7 – pojazdy szynowe

Produkty spełniają polską normę kolejową PN-K-02511:2000, standardy Unii Europejskiej, wymagania właścicieli infrastruktury kolejowej, operatorów taboru, producentów pojazdów i podzespołów:
• wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego
• odporność na wibracje
• wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na uderzenia w niskich temperaturach
• odporność na promieniowanie UV
• wytrzymałość na bardzo niskie i wysokie temperatury
• bardzo długi czas życia instalacji (do 20 lat)
Główne towary:
• anteny, kable promieniujące
• kable kolejowe zasilające, do przesyłu danych, koncentryczne
• złącza kablowe
• system ochrony kabli
• kanały i studnie kablowe
• mocowanie kabli i wiązek kablowych
• identyfikacja kabli i urządzeń

 


 

Główni dostawcy: