Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu to jeden z największych producentów podkładów, podrozjazdnic i przejazdów kolejowych w Polsce. Zakład produkuje również podkłady tramwajowe oraz prefabrykowane pale fundamentowe, przeznaczone do posadowienia słupów trakcji elektrycznej oraz osłon akustycznych. Wytwórnia jest jednym z głównych dostawców podkładów, podrozjazdnic i przejazdów kolejowych na modernizacje najważniejszych linii kolejowych objętych umowami międzynarodowymi […]

KOLEJE ŚLĄSKIE sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o. o. to Spółka, założona 8 kwietnia 2010 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Śląskie, powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego. Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim kolejowe regionalne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem. Koleje Śląskie sp. z o. o. chcą […]

LTG Cargo Polska sp. z o.o.

“LTG Cargo Polska Sp. z o.o. w 100 proc. należy do litewskiego operatora transportu kolejowego AB „LTG Cargo“, który jest częścią największej w krajach bałtyckich grupy kolejowej AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) i zajmuje 10 miejsce pod względem wolumenu transportu ładunków w Unii Europejskiej (UE) Jesteśmy bliżej naszych klientów, dzięki czemu szybciej reagujemy na zmiany na […]

TOR CERTYFIKACJE

Tor Certyfikacje  świadczy usługi eksperckie i profesjonalne w zakresie: – ocena znaczenia w systemach, podsystemach i składnikach interoperacyjności systemu kolejowego – realizacja i wsparcie procesów zarządzania ryzykiem w systemie kolejowym – opracowywanie dokumentów bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych – uzyskiwanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa – uzyskiwanie świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury […]

Ciech Cargo

CIECH Cargo (dawniej Transoda) to przedsiębiorstwo transportowe z Inowrocławia, które powstało w maju 2000 roku. Początkowo skupiało się na transporcie sody, obecnie oferta obejmuje przewozy towarowe np. węgla, kruszyw, oraz materiałów niebezpiecznych. Spółka świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Wszystkie przewozy realizowane są na podstawie własnej licencji. Dane teleadresowe:ul. Fabryczna 488-101 Inowrocławtel. […]

MGGP S.A.

MGGP S.A. to firma,  która godnie i skutecznie rozwija, i promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. MGGP powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i jest największą ze spółek Grupy MGGP.MGGP zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich […]

Compremum S.A.

Grupa  Compremum S.A. poprzez swoje  przedsiebiorstwa jest obecna  także na rynku związanym z sektorem kolejnictwa. Nowy segment, obsługiwany przez POZBUD S.A. we współpracy z Partnerem Strategicznym. Do głównych zadań należą: naprawa i modernizacja wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych oraz cystern na paliwa płynne. serwis i przeglądy taboru kolejowego na poziomie P3, P4 i P5 remonty […]

ZUE S.A.

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym. Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz…

ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SP. Z O.O.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp.z o.o. jest niezależną firmą doradczą, która istnieje od 1998 roku i specjalizuje się w problematyce wszystkich aspektów funkcjonowania tarnsportu kolejowego, komunikacji publiczej, polityki transportowej, planowania strategiczego…

ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD S.A.

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1991 roku. Obecnie są liczącym się partnerem PKP w technikach sterowania ruchem kolejowym. Są jednym z szybciej rozwijających się firm w regionie, zwiększającą…