Szukaj
Close this search box.

CARGO MASTER SP. Z O.O.

CARGO Master Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku w odpowiedzi na ogromne potrzeby prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce.
Spółka posiada licencje na wykonywanie przewozów kolejowych osób, rzeczy oraz usług trakcyjnych, a także świadectwo bezpieczeństwa poświadczone certyfikatem bezpieczeństwa
cz. A i B.

Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu:
• obsługi kadrowo ekonomicznej przewoźników kolejowych w tym: obsady drużyn pociągowych (maszynistów, rewidentów taboru, ustawiaczy, manewrowych);
• opracowywania dokumentów niezbędnych do uzyskania świadectw bezpieczeństwa zatwierdzonych przez UTK, opracowywania regulaminów bocznic, doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności kolejowej na sieci PKP oraz na bocznicach;
• usług dyspozytorskich: koordynacji i kontroli przewozów licencyjnych, planowania pociągów Przewoźników, gospodarki pojazdami trakcyjnymi, prowadzenia dokumentacji
z pracy taboru trakcyjnego i wagonowego oraz czasu pracy drużyn trakcyjnych.

W ramach spółki działa Centrum Nauki Zawodu posiadające wpis nr 06/11 na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty prowadzoną przez Urząd Transportu Kolejowego.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe w zakresie:
• kursów kwalifikacyjnych na stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem
i prowadzeniem ruchu kolejowego;
• pouczeń okresowych;
• specjalistycznych szkoleń o tematyce kolejowej;
• specjalistycznych i miękkich szkoleń branżowych w zakresie kompetencji menadżerskich
i biznesowych oraz szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami naszych klientów;
• posiadamy Komisje Egzaminacyjne powołane przez UTK.

CARGO Master Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Sobieskiego 48-50
biuro@cargomaster.pl
tel./fax: +48 56 699 33 55