Szukaj
Close this search box.

BPK w Poznaniu Sp. z o.o.

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. oferuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej studia wykonalności, koncepcje, projekty podstawowe, w tym budowlane, materiały przetargowe oraz projekty wykonawcze dla inwestycji o dużym stopniu złożoności w następujących specjalnościach wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień na teranie całej Polski:

  • Linie, stacje, bocznice kolejowe i terminale kontenerowe;
  • Linie i zajezdnie tramwajowe,
  • Drogi, ulice, przejazdy, place i parkingi;
  • Kolejowe i drogowe mosty, wiadukty, tunele i przepusty;
  • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
  • Urządzenia łączności przewodowej i radiowej, cyfryzacji linii i węzłów, sieci komputerowych i informatyki;
  • Sieci trakcyjne i linie potrzeb nietrakcyjnych;
  • Budynki i budowle (nastawnie, zaplecza techniczne);
  • Sieci elektroenergetyczne.
  • Ochrona środowiska

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 68,
61-891 Poznań
tel: 61 858 87 20
fax: 61 858 87 11
bpk@bpk-poznan.com.pl