Szukaj
Close this search box.

AGAT S.A.

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. oferuje swoje usługi dla wielu sektorów gospodarki krajowej, w szczególności dla sektora naftowego, gazowego, wojskowego, kolejowego oraz komunalnego. W większości dużych inwestycji pełni rolę generalnego realizatora inwestycji. Szczególnie ważną rolę w ofercie firmy stanowią nowoczesne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki oraz automatyki technologicznej stosowane w przemyśle naftowym, w tym m.in. automatyka baz magazynowych, rurociągów przesyłowych i pompowni rurociągowych, ujęć stacji uzdatniania wody, monitoringu skażeń gleby, a także oczyszczalni ścieków bytowych i przemysłowych.

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty do kompleksowej realizacji:

♦napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
♦automatyki przemysłowej,
♦ochrony katodowej,
♦układów telemechaniki,
♦dalekosiężnych linii światłowodowych,
♦stacji średniego i niskiego napięcia,
♦magistralnych i abonenckich sieci telefonicznych,
♦systemów łączności.

Nasza oferta obejmuje także doradztwo techniczne. Opracowujemy koncepcje oraz analizy zagadnień związanych z budową systemów dalekosiężnej łączności nadzoru rurociągów paliwowych, przepompowni paliw oraz innych innowacyjnych rozwiązań technicznych.

BUDOWNICTWO

Przez 20 lat naszej działalności zdobyliśmy duże doświadczenie przy budowie od podstaw paliwowych baz magazynowych, rurociągów przesyłowych, instalacji petrochemicznych, a także obiektów inżynieryjnych, technologicznych, kubaturowych, paliwowych, instalacji przemysłowych oraz obiektów specjalistycznych.

ENERGETYKA

Oferujemy szeroki zakres usług energetycznych, w ramach których realizujemy budowy, remonty i modernizacje:

♦linii napowietrznych WN, SN, nn
♦linii kablowych SN, nn
♦wnękowych i napowietrznych stacji elektroenergetycznych SN, nn
♦instalacji elektrycznych,
♦ochrony katodowej rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stalowych

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, sekcjami pomiarowymi i rozruchowymi oraz niezbędnym do profesjonalnej obsługi sprzętem technicznym, pomiarowym oraz zapleczem transportowym.
Wysoka jakość oferowanych przez nas usług sprawia, że jesteśmy postrzegani przez naszych kontrahentów jako solidny i uczciwy wykonawca.

AUTOMATYKA TECHNOLOGICZNA

Dynamiczny rozwój branży automatyki technologicznej w sektorze paliwowym w ciągu ostatnich lat spowodował duże zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze Przedsiębiorstwo kompleksowo oferuje usługi w zakresie:

♦automatyka instalacji petrochemicznych i rafineryjnych
♦automatyka technologiczna parków zbiornikowych
♦automatyka technologiczna dla pompowni rurociągowych
♦automatyka ujęć wody
♦monitoring gleby
♦automatyka technologiczna oczyszczalni ścieków
♦automatyka technologiczna kotłowni ciepła
♦prace branży PIA

TELEKOMUNIKACJA

Telekomunikacja to branża, z którą jesteśmy związani od 1993 roku. Aktualnie oferujemy usługi związane z projektowaniem i wykonawstwem w następujących zakresach:

♦dalekosiężnych linii światłowodowych wykorzystywanych do łączności i nadzoru pracy rurociagów paliwowych (kompleksowe wykonanie około 1200 km linii)
♦sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich
♦łączności dyspozytorskiej i abonenckiej
♦systemów łączności i układów telemechaniki

EKOLOGIA

Nasze przedsiębiorstwo wybudowało wiele biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożami hydrobotanicznymi, niezbędnymi przy oczyszczaniu ścieków skażonych substancjami ropopochodnymi.
Wykonujemy oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową modernizacją gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb przemysłu petrochemicznego. W realizowanych przez nas inwestycjach wykorzystujemy nowoczesne urządzenia nie powodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego.

PRZEWIERTY STEROWANE

Od 1995 roku, jako jedna z nielicznych firm, świadczymy usługi w zakresie horyzontalnych przewiertów sterowanych.Zestaw dwóch maszyn wiertniczych pozwala nam na wykonywanie przewiertów o długości do 1200 mb, przy maksymalnej średnicy rozwiercania do 900 mm.

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A.

ul. Paderewskiego 1
95-040 Koluszki
tel: +48 44 714 66 10
fax: +48 44 714 66 20
email: biuro@agat-koluszki.pl
www: http://www.agat-koluszki.pl