Szukaj
Close this search box.

Program wdrażania TSI “STEROWANIE”

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt  Krajowego Planu Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”, sporządzonego zgodnie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (UE) 2016/919 (Dz. Urz. UE L 222 z 08.09.2023, str. 380). […]