Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF do kolejnego projektu zmian prawa

Przesłalismy  uwagi  w ramach konsultacji  społecznych  na temat projektu Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników   zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego  oraz prowadzeniem okreslonych pojazdów kolejowych.  Link do uwag tutaj uwagi pracownicy na st. zwiazanych z bezp. pazdz 2020