Raport o maszynistach kolejowych

Po blisko rocznej pracy inicjatorów  przedsięwzięcia z udziałem  jednostek badawczych ukazał się Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów. Raport został  przygotowany staraniem  siedmiu współpracujących  organizacji branżowych : Fundacji ProKolej, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,  Klastra Luxtorpeda 2.0, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, Business Center Club i Forum Kolejowego Railway […]