Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce

Dotychczasowe zasady wprowadzania do eksploatacji (dopuszczeń) były oparte o system wydawania przez UTK tzw. świadectw, obecnie system ten jest zastąpiony obowiązkiem posiadania certyfikatów dla składników interoperacyjnosci i zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów.

Zmiany o których mowa weszły w życie 28 stycznia 2012 roku. Ponieważ tematyka ta jest skomplikowana i stosunkowo nowa przygotowaliśmy pewne kompendium podstawowych informacji, które zawarte zostały w w/w Raporcie.

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres email