Biała Księga – kolejowe przewozy pasażerskie 2016

Railway Business Forum (RBF)prezentuje kolejny powstały z jego inicjatywy i staraniem raport. „Biała Księga – kolejowe przewozy pasażerskie” to publikacja starająca się odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć udział kolei w modal Split i dlaczego, pomimo starań, udział ten nie rośnie lub rośnie zbyt wolno. Ma ona formę zbioru tekstów dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematem.

Jest to już kolejna opublikowana przez RBF Biała Księga. Pierwsza publikacja pt. „ Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa” ukazała się w 2010 roku. Ze względu na wiele zmian w systemie kolei i jej otoczeniu opublikowano nową wersję: „Białą Księga 2013. Kolej na działania – mapa problemów polskiego kolejnictwa”. Ukazały się też uzupełniające raporty: „Problemy polskiego kolejnictwa w obszarze informatyki”, , „Raport o elektroenergetyce kolejowej”, „ Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce”, „Biała Księga – Niepełnosprawni a transport Kolejowy – aktualny stan dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszanie się”, „Biała Księga – kolejowe przewozy towarowe”, Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe”.

Wszystkie wymienione pozycje są dostępne na stronie www. rbf.net.pl

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres email.