Elektroenergetyka kolejowa

Od ponad roku RBF przygotowuje w ślad za „ Białą Księgą – mapą problemów polskiego kolejnictwa”, kolejne publikacje obejmujące poszczególne dziedziny aktywności rynku kolejowego. Ostatnio opublikował raporty o informatyce kolejowej i o wykorzystaniu środków publicznych na tabor szynowy. Na przełomie 2010/2011 roku Railway Business Forum prowadził prace związane z przygotowaniem materiałów o polskiej elektroenergetyce kolejowej.

Raport taki powstał w marcu 2011 roku, jednak RBF wstrzymywał się z jego publikacją tak, aby nie zakłócić prac prowadzonych przez doradcę prywatyzacyjnego i innych działań przygotowawczych do prywatyzacji PKP Energetyka S.A.

Aktualnie, uważamy, że raport RBF o elektroenergetyce kolejowej jako rzetelny i spójny dokument warto udostępnić na zasadzie „ pro publico bono” wszystkim zainteresowanym ta tematyką, aby nie stracił na swej aktualności. Raport obejmuje przede wszystkim opis zagadnienia prezentując podstawowe pojęcia techniczne i organizacyjne. Zajmuje się także identyfikacją głównych problemów, tzw. „ wąskich gardeł” i może stanowić ciekawy materiał dla dalszej dyskusji.

Co prawda, raport dotyczy nie konkretnej firmy, lecz całości zagadnień elektroenergetyki kolejowej, niemniej w tej dziedzinie rola jaką pełni PKP Energetyka jest bez wątpienia wiodąca.

Generalne ustalenia dokumentu świadczą o tym, iż przedsiębiorstwo PKP Energetyka S.A. jest firmą o dobrej kondycji, dobrze zarządzaną, posiadającą duży potencjał rozwojowy. Ze względu na specyfikę świadczenia usług zasilania sieci trakcyjnej prądem 3 kV, PKP Energetyka S.A. jako jedyny podmiot posiadający potrzebne urządzenia, wykonuje tego typu usługi na zasadzie „naturalnego monopolu”. Wprowadzenie w tej technologii prostej konkurencji jest de facto mało realne. Stąd płynie wniosek, że prawidłowe relacje rynkowe mogą być w tym względzie zachowane, jeżeli działalność PKP Energetyka będzie odpowiednio monitorowana przez właściwe urzędy regulacyjne (URE i UTK).

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres email.