WIERZYMY W KOLEJ!

UCHWALAMY I ROZPOWSZECHNIAMY

apele, listy otwarte, wystąpienia, stanowiska, opinie

WYSTĘPUJEMY W MEDIACH

UCZESTNICZYMY W PRACACH RZĄDU I SEJMU

konsultujemy projekty przepisów prawa

PRZYGOTOWUJEMY ANALIZY, RAPORTY

ORGANIZUJEMY DEBATY

panele dyskusyjne, konferencje

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków RBF  2020

Walne Zgromadzenie Członków RBF 2020

W warunkach  prewencji sanitarnej, jednak w formie tradycyjnej, odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków  RBF w dniu 23 wrzesnia 2020 r. w Warszawie. Walne,  jak co roku,  zwołane zostało głównie w celu  podsumowania   działalności w   ubiegłym roku czyli 2019.  W...

czytaj dalej
Uwagi  RBF do projektu  rozporzadzenia w sprawie  PTZ

Uwagi RBF do projektu rozporzadzenia w sprawie PTZ

Od poczatku 2020 roku   procedowany jest  projekt  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych...

czytaj dalej

Polecamy:

 

 

 

 

Partnerzy: